Beeldmateriaal

Foto-, film en geluidsmateriaal van leerlingen ingeschreven bij
Houtblazers-Atelier Lucassen worden alleen op publiekelijk
toegankelijke multi-media geplaatst met de nadrukkelijke
en schriftelijke toestemming van de leerling/cursist.
Bij minderjarige leerlingen/cursisten wordt om de schriftelijke
toestemming van de ouders/verzorgers gevraagd.

Houtblazers-Atelier Lucassen aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid voor het publiceren van of linken
naar websites met foto-, filmmateriaal en geluidsopnames
door derden. Dit geldt ook voor diegene die met
toestemming van het Houtblazers-Atelier werken met
het kleurensstorm concept. De genoemde publicaties vallen
ten allen tijden onder de eigen verantwoordelijkheid van de publicist.